Beplantning 2

Bymøbler som blomsterholdere/blometerpotter og tyngre benker benker kan med fordel erstatte andre stoppere og pullerter. Å benytte slike produkter som sikkringstiltak vil samtidig være hyggelige innslag i miljøet.