Drikkefontene

En drikkestasjon eller et sted å fylle vannflasken hører hjemme på alle plasser hvor det oppmuntres til aktivitet. Oppmuntrer til gjenbruk av flasker og mindre forsøpling. Oppmuntrer til å drikke vann fremfor sukkerdrikke /sportsdrikker. Gratis, godt og viktig for kroppen.