Inkluderende apparater

På en lekeplass vil det alltid være slik at fysiske utfordringer er en del av god lek for mange, men ikke alle. Denne gruppen trenger i enkelte tilfeller egenutviklede apparater. Her er det viktig med smarte løsninger og god design slik at apparatene kan benyttes på lik linje av alle uavhengig av alder og ferdigheter.

Vi anbefaler bruk av gummimatter som sikrer en myk og beskyttende overflate. Gummimattene er handikap vennlig, lett å gå og trille på og de kan tilpasses apparatene slik at det blir fine overganger mellom underlag og utstyr